Willem Bosch – Reference List

Literature

M. Janse, De afschaffers, publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007).

M. Janse, De balanceerkunst van het afschaffen. Maatschappijhervorming beschouwd vanuit de ambities en de respectabiliteit van de negentiende-eeuwse afschaffer (Leiden 2005).
For the text, jump to 2005 after opening the link and click on ‘Balanceerkunst van het afschaffen’.

M. Janse, ‘Meer protest tegen slavernij dan gedacht. Nederlandse vrouwen en kinderen op de bres voor vrijlating slaven’, Kennislink, maandag 17 oktober 2011. 

M. Janse, ‘Representing distant victims: the emergence of an ethical movement in Dutch colonial politics, 1840-1880’, BMGN – Low Countries Historical Review 128:1 53–80 (2013).

 

Primary Sources

W. Bosch, Tweede wekstem aan Nederland tot barmhartigheid, regtvaardigheid en pligtsbetrachting jegens de Javanen (Arnhem 1866).

W. Bosch, Open brief aan het Nederlandsche volk (Arnhem 1866).

C. Th. van Deventer, ‘Een eereschuld’, De Gids (1899).

Nederland en Java, June 1 1874 and August 1 1874


For more information

  • Willem Bosch in the Koninklijke Bibliotheek catalogue
  • M. van Rossum, Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij onder de VOC (Hilversum 2015).
  • For more information on slavery in the Indonesian archipelago and the Dutch East India Company: Association Life in the Netherlands (from 1780) via Huygens ING 

We use cookies to give you the best experience. Privacy & cookie policy