Willem Bosch

“fighter for the Javanese”

Toen Willem Bosch in 1874 overleed, schreven de kranten: hij zal de geschiedenis ingaan als de Javanenkampioen [strijder voor de Javanen]; het nageslacht zal zijn naam in een adem noemen met die van Multatuli (de nog steeds beroemde schrijver van de Max Havelaar) en Van Hoëvell (politicus die streed voor afschaffing van slavernij en het cultuurstelsel).

Zowel Bosch, Van Hoëvell en Multatuli waren mannen die de Nederlandse bevolking tot het inzicht hadden gebracht ‘dat ook de Javaan aanspraak heeft op rechtvaardige behandeling, ontwikkeling en beschaving’. Willem Bosch was volgens zijn bewonderaars echter nog belangrijker dan de andere twee. Ze hadden alle drie door hun verhalen en oproepen verontwaardiging gewekt bij delen van de Nederlandse bevolking, maar Bosch had een manier gevonden om die verontwaardiging te kanaliseren en in te zetten voor politieke verandering. Hij had ‘een vereenigingspunt’ gecreëerd, dat wil zeggen: een pressiegroep opgericht, waar de strijd tegen onrecht met vereende kracht gevoerd kon worden.

Continue reading about Bosch’ lifestory on the page Bosch, or  start getting to know the Dutch East Indies that set the background to Bosch’ life as a political activist on the page Cultuurstelsel

 

 

 

 

Cultuurstelsel       Bosch

Protest!      Latere Leven     Wij protesteren! Maar hoe?

Civil society of staatstaak?       De Maatschappij tot Nut van den Javaan

Publications

Reference list

Tweede wekstem aan Nederland     Open brief aan het Nederlansche volk

We use cookies to give you the best experience. Privacy & cookie policy